Update 23/4/2018

Dit artikel bevat verouderde informatie. De wetgeving is veranderd en er moet nu expliciet toestemming worden gevraagd om iemand voor je nieuwsbrief in te laten schrijven. Tevens gelden er nieuwe regels voor het opslaan van persoonsgegevens. De WordPress Dokter heeft een serie artikelen geschreven om deze nieuwe wetgeving (GDPR/AVG) uit te leggen en een praktische handleiding hiervoor te geven.

“Mag ik mijn klanten automatisch inschrijven voor mijn e-mail nieuwsbrief?” Dit is een vraag die vaak gesteld wordt. Een complexe webzaak, die de WordPress Dokter graag duidelijk en inzichtelijk maakt.

De Telecommunicatiewet bepaalt dat je niet zomaar iemand een nieuwsbrief of andere e-mailingen mag sturen als die niet expliciet heeft aangegeven jouw nieuwsbrief te willen ontvangen. Maar geldt dat ook voor klanten?

Nee, klanten vormen hierop een uitzondering. Zij zijn volgens de wet ‘de wederpartij bij een verkoop van een product of dienst’. Voor hen geldt dat zij jou niet expliciet toestemming hoeven te geven om jouw nieuwsbrief te ontvangen. Je moet wel melden dat je dit gaat doen, en de klant moet daar ‘verzet’ tegen aan kunnen tekenen. En net als iedere ontvanger van jouw nieuwsbrief moet ook je klant zich daarvoor gemakkelijk kunnen uitschrijven.

Stel dat je een webshop hebt, dan mag je in het bestelproces dus een vakje opnemen met een vinkje waarmee de bestellende klant automatisch wordt ingeschreven voor jouw nieuwsbrief. De klant kan dit vinkje immers bij zijn bestelling weghalen, wat telt als ‘verzet’. Een gemakkelijke manier om je nieuwsbrief inschrijvingen uit te breiden!

De WordPress Dokter kan zo’n nieuwsbrief inschrijving toevoegen aan het bestelproces binnen je website of webshop. Neem contact op voor de mogelijkheden en meer informatie.

Dit bericht is gebaseerd op dit artikel uit Twinkle Magazine van Steven Ras, oprichter van ICTRecht.

× Stuur een whatsapp bericht