Privacybeleid

Print Friendly, PDF & Email

Onze privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://dewpdokter.nl.

Lisdoddelaan 70
1562SN, Krommenie
jessy@dewpdokter.nl
06 – 547 277 40

Heb je vragen over de privacy of heb je een verzoek? Mail dan op jessy@dewpdokter.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Als je een contactformulier op onze website invult, worden jouw gegevens niet in de website opgeslagen, maar direct doorgestuurd naar ons email adres. De volgende gegevens worden gevraagd: jouw naam, jouw e-mailadres en jouw telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om jouw contactaanvraag af te kunnen handelen.

Bestellingen

Voor de afhandeling van bestellingen van onze diensten maken wij gebruik van WooCommerce. Via deze software verzamelen we de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om jouw bestelling af te kunnen handelen en de boekhouding te kunnen voeren. Tevens vragen wij om inloggegevens om bepaalde diensten uit te kunnen voeren.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Uitgebreide informatie over welke cookies we plaatsen en waarom vind je op onze cookiepagina.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen onderzoeken wat er op de website gebeurd om de website nog beter aan te kunnen laten sluiten op de wensen van onze gebruiker. Hierbij verzamelen wij alleen anonieme gegevens, maar worden er wel cookies geplaatst. Zie hiervoor onze cookiepagina.

Nieuwsbrieven

De WordPress Dokter vraagt jouw naam en jouw e-mailadres om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze nieuwsbrieven bevatten nieuwsberichten die van jou van belang kunnen zijn als je een WordPress website hebt, het onderhoud laat uitvoeren door de WordPress Dokter, of hosting en/of domeinnaamregistratie afneemt van de WordPress Dokter. De nieuwsbrieven kunnen tevens aanbiedingen bevatten die gerelateerd zijn aan de diensten jij afneemt.

Domeinnaamregistratie

Als je bij de WordPress Dokter een domeinnaam laat registreren die je op jouw naam wilt hebben (je kunt er ook voor kiezen om het domein onder de WordPress Dokter te laten registreren) dan worden jouw voor- en achternaam, initialen, sekse, email adres, telefoonnummer en adresgegevens gevraagd. Deze gegevens zijn verplicht bij het registreren van een domein op jouw naam.

Met wie we jouw data delen

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mail

Wij maken voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons mailverkeer vertrouwelijk.

Hosting

Wij nemen webhostingdiensten af van Junga. Junga verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Junga heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Junga is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden en Factuurdesk

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de software van E-boekhouden en Factuurdesk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw afname van de diensten van de WordPress Dokter. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden en Factuurdesk zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

STS Administratie

Voor onze boekhouding gebruiken wij de diensten van STS Administratie. Zij verwerken geen persoonlijke gegevens maar kunnen deze ten behoeve van het voeren van onze administratie wel inzien. STS Administratie is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Dropbox

Voor het verzamelen van data voor de realisatie van jouw website en aanverwante diensten maken wij gebruik van Dropbox. Deze data kan verschillende persoonsgegevens bevatten, dat is afhankelijk van de inhoud van jouw website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de realisatie van jouw website of voor de gewenste afhandeling van gerelateerde diensten. De persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Dropbox gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Dropbox.

Domeinnaamregistratie

Voor het registreren van domeinen maak ik gebruik van de diensten van Internet Service Europe. De persoonsgegevens die gebruikt worden voor het registreren van een domeinnaam zijn verplicht openbaar. Wil je jouw gegevens niet openbaar maken, dan kan het domein op naam van de WordPress Dokter worden geregistreerd. Dan blijft de WordPress Dokter juridisch gezien wel de eigenaar van het domein.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).

De data die we verzamelen voor het afhandelen van een bestelling en het voeren van onze boekhouding blijft minimaal 7 jaar bewaard. Dit is de minimale bewaartermijn die verplicht is voor de belastingdienst.

De data die we verzamelen voor realisatie van jouw website en aanverwante diensten blijft bewaard zolang je klant bent van de WordPress Dokter. Hierna worden de gegevens na een bewaartermijn van een jaar vernietigd.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en extra beveiligingssoftware voor de website. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal de WordPress Dokter, zich naar beste kunnen inspannen om jou daarover zo snel mogelijk, maar binnen achtenveertig uur te infomeren.

De WorPress Dokter beoordeelt dan of de toezichthoudende autoriteiten ook moeten worden geïnformeerd. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal jou worden gevraagd mee te werken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

Wij zullen de volgende gegevens proberen te achterhalen:

a. De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;
b. Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
c. De datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij een eventuele verwerker
d. Welke gegevens zijn gelekt
e. Of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
g. Wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;

De WordPress Dokter spant zich in om het lek zo snel mogelijk te dichten en zal gepaste maatregelen nemen om toekomstige datalekken te voorkomen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

× Stuur een whatsapp bericht